BMW E21/E30 pakosarja 4-2-1 (4s.1,8/2,0)
Lue lisätietoja

535,00 €

BMW E21/E30 XL 4-2-1 (4s.1,8/2,0)
Lue lisätietoja

544,00 €

BMW E21/E30 '82- 6-syl. pakosarja
Lue lisätietoja

577,00 €

BMW E21/E30 '82- 6-2-1 XL 41,5-50,8-63,5
Lue lisätietoja

667,00 €

BMW E21/E30 '82- 6-syl. pakosarja RST
Lue lisätietoja

980,00 €

BMW E30 '87- M40 pakosarja
Lue lisätietoja

480,00 €

BMW E30 M3 race-pakosarja
Lue lisätietoja

1130,00 €

BMW E36 Endurance race 2-1 etup.
Lue lisätietoja

340,00 €

BMW E36 Endurance race 2-1 etup.
Lue lisätietoja

380,00 €

BMW E36 M3 Race 6-2-1 pakosarj 44,5-55-76mm
Lue lisätietoja

1295,00 €

BMW E36 325 Race 6-2-1 pakosarj
Lue lisätietoja

980,00 €

BMW E36 M3 X-putki, 100028 etuosa
Lue lisätietoja

500,00 €

BMW E36 M3 takaosa, Race system 2x63,5mm
Lue lisätietoja

479,00 €

BMW E36 M3 X-putki, 100028B etuosa
Lue lisätietoja

370,00 €

BMW 850i X-putki
Lue lisätietoja

400,00 €

BMW E21 4-syl. puolivalmis 2"
Lue lisätietoja

285,00 €

BMW E21 4-syl. puolivalmis 2-1/4"
Lue lisätietoja

300,00 €

BMW E21 4-syl. puolivalmis 2-1/2"
Lue lisätietoja

310,00 €

BMW 2002 Race pakosarja 42-51-57mm RST
Lue lisätietoja

982,00 €

BMW 2002 Race 4-2-1 42-51-63,5 RST
Lue lisätietoja

982,00 €

BMW 2002 Race 4-2-1, 45-51-63,5mm
Lue lisätietoja

855,00 €

Escort Kent 1600 pakosarja
Lue lisätietoja

427,00 €

Taunus Ohc Pakosarja 4-2-1
Lue lisätietoja

385,00 €

Escort OHC Pakosarja 4-2-1, 50,8
Lue lisätietoja

385,00 €

Escort OHC XL Pakosarja 4-2-1
Lue lisätietoja

395,00 €

Sierra OHC pakosarja; 50,8
Lue lisätietoja

385,00 €

Sierra OHC pakosarja, 63,5
Lue lisätietoja

385,00 €

Cortina Gt 63-65 pakosarja,
Lue lisätietoja

450,00 €

Kent XL Pakosarja 4-2-1
Lue lisätietoja

437,00 €

Sierra DOHC pakosarja
Lue lisätietoja

497,00 €

Lotus Cortina 4-2-1 pakosarja
Lue lisätietoja

657,00 €

Escort MK1/2 OHC 4-2-1 Race
Lue lisätietoja

527,00 €

Escort MK1/2 OHC 4-2-1 Race XL
Lue lisätietoja

537,00 €

Escort OHC 4-2-1 Race XL2
Lue lisätietoja

577,00 €

RS 2000 MK1 etuputki RWD
Lue lisätietoja

207,00 €

RS 2000 MK2 etuputki RWD
Lue lisätietoja

237,00 €

Escort OHC MK1/2 R1 pakosarja
Lue lisätietoja

537,00 €

Escort TC 4-2-1 Race
Lue lisätietoja

657,00 €

Escort RS 1600 pakosarja
Lue lisätietoja

897,00 €

Ford Escort Mexico pakosarja, vakio
Lue lisätietoja

500,00 €